Ultralight Pedestrian

Human powered minimalistic approach to life, love and the outdoors by foot, bike and paddle

En af de mange søer på vej op mod Vaktarekullen Onsdag d. 1. august, Kynneälv til Örevättnet i nærheden af Svarteborg, 42 kilometer Onsdagen gryede med flot vejr, som kan ses på billede op over. Benene var gode, fødderne havde ingen vabler, stort set alt virkede, bortset fra et lille problem (eller opgave). Den var …

Continue reading

I Danmark er Nordsøstien på ca. 1500 kilometer fra Sønderjylland op over Grenen, henover Århus, hvorefter der springes til Sjællandsleden, som viderefører ruten nedover mod Møns Klint. Nordsøstien er et fælles projekt for de lande der grænser op mod Nordsøen.  Intentionen, og det færdige mål er, at kæde en række allerede eksisterende ruter sammen, og skabe …

Continue reading