Ultralight Pedestrian

med en minimalistisk tilgang til tilværelse, tanker og friluftsliv

Selv tak! Jeg er netop hjemvendt fra 5 dages vandring fra Viborg til Vejen langs Hærvejen. Ruten følger stort set det Jyske vandskel hvorfra bla. Gudenåen og Skjern å har sit udspring, de løber henholdsvis mod øst og mod vest. Undervejs passerer man mange historisk interessante steder. På mange måder en tilbagerejse i det danske …

Forsæt læsning